ruenfrdeites
1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Undian)

Para pihak untuk Perjanjian Pengguna ini:

Laman "IKEA Fans Club" ikea-club.org (lanjut - Laman);

Seorang usahawan fizikal / undang-undang / individu yang selaras dengan kehendak undang-undang, diiktiraf sebagai peserta dalam trafik sivil (selepas ini - Pengguna).

Perjanjian Pengguna Laman ini mengawal hubungan antara Pengguna dan Laman dan dianggap selesai dari saat Pengguna melakukan salah satu tindakan berikut di Laman:

  • Mengisi atau menyerahkan borang "Pendaftaran" di Laman;
  • Isi atau hantar borang "Tambah pengumuman" di Laman;
  • Isi atau hantar borang "Kenalan" di Laman;

Perjanjian Pengguna ini bersamaan dengan kontrak yang dibuat secara bertulis. Kesimpulan Perjanjian Pengguna bermakna bahawa Pengguna yang diperlukan untuk ijazah berkenalan dengan syarat-syarat Perjanjian Pengguna ini dan sepenuhnya dan tanpa syarat bersetuju dengan mereka, termasuk dalam sebahagian daripada persetujuan Laman untuk pemprosesan data peribadi pengguna di bawah syarat-syarat yang dinyatakan dalam Seksyen 4 Perjanjian Pengguna ini, dan di bahagian persetujuan laman untuk menerima e-mel, sms dan lain-lain jenis surat dan pengiklanan maklumat kandungan, termasuk daripada laman rakan kongsi.

Laman web ini menawarkan perkhidmatan Pengguna untuk menyiarkan maklumat mengenai barang (perkhidmatan) untuk tujuan pembelian atau penjualan barangan dan perkhidmatan berikutnya oleh Pengguna lain (selanjutnya - Perkhidmatan), kecuali barangan dan perkhidmatan yang terhad dalam perolehan atau ditarik balik dari perolehan di laman web ini. Kesemua urus niaga dibuat secara terus antara pihak berniaga. Kerana hakikat bahawa Tapak itu bukan pihak kepada transaksi dan, lebih-lebih lagi, wajib mematuhi keperluan undang-undang semasa berkenaan dengan tanggungjawab untuk menyiarkan maklumat secara umum, Tapak itu tidak tertakluk kepada undang-undang mengenai perlindungan hak-hak pengguna.

1. SUBJEK PERJANJIAN

Laman ini memberi hak kepada Pengguna untuk menyiarkan iklan selepas mengisi Pendaftaran dengan menunjukkan alamat e-mel yang sah, nama login dan kata laluan yang dipilih. Selepas itu, pengguna menerima e-mel yang mengesahkan pendaftaran, yang mengandungi pautan, pemindahan yang diperlukan untuk melengkapkan pendaftaran. Menggunakan peluang Laman ini, kedua-dua pengguna berdaftar dan tidak berdaftar, bermakna penerimaan terma dan obligasi ini untuk mengikuti arahan untuk menggunakan Perkhidmatan.

Dengan bersetuju dengan perjanjian ini, Pengguna bersetuju dengan pemprosesan maklumat yang disediakan oleh Pengguna.

Perjanjian ini boleh ditukar oleh Laman ini tanpa apa-apa pemberitahuan khas, versi baru Perjanjian itu berkuatkuasa selepas 3 (tiga) hari dari tarikh penempatannya, melainkan jika diperuntukkan sebaliknya dalam edisi baru Perjanjian ini.

Laman web berhak untuk menerbitkan senarai barangan (perkhidmatan) adalah dilarang untuk dijual di laman web dan, dengan itu, dilarang untuk meletakkan dalam iklan kepada pengguna dan untuk membuat perubahan dalam senarai tersebut secara unilateral tanpa persetujuan Pengguna. Dalam kes bahawa maklumat yang disiarkan dalam iklan kepada pengguna dengan maklumat yang disiarkan dalam senarai barangan (perkhidmatan) yang dilarang untuk dijual di iklan laman membuang / menyesuaikan iklan tanpa penjelasan lanjut dan tanpa merujuk kepada tarikh penyiaran senarai iklan / pembetulan.

Pada masa ini, meletakkan iklan SAHAJA barang dan perkhidmatan yang berkaitan dengan produk syarikat IKEA

2. HAK DAN KEWAJIPAN PIHAK-PIHAK

TANGGUNGJAWAB

Pengguna bersetuju untuk semasa pendaftaran untuk menentukan alamat yang sah e-mel, nama dan kata laluan log masuk, yang pengguna memilih mereka sendiri. (Services tidak boleh didapati, dan tidak boleh digunakan oleh orang di bawah umur 18 tahun atau oleh orang yang secara sementara atau tetap dikecualikan daripada penggunaan Perkhidmatan Laman ini; orang yang di bawah 18 tahun boleh menggunakan Perkhidmatan hanya dengan persetujuan wakil-wakil mereka yang sah). Laman web ini tidak bertanggungjawab untuk menyediakan pengguna maklumat yang mengelirukan dan, jika terdapat keraguan yang munasabah tentang kebolehpercayaan maklumat yang diberikan, laman web ini mempunyai hak mutlak untuk menghapuskan Pengguna / menyekat akses tanpa penjelasan dan pampasan untuk masa dan kerugian kewangan kepada pengguna / pihak ketiga berkaitan dengan penyingkiran / sekatan akses.

Pengguna diwajibkan untuk memantau keselamatan kata laluannya dan tidak mendedahkannya kepada orang luar.

Pengguna yang meletakkan produk untuk dijual di Laman ini berjanji untuk menyiarkannya mengikut arahan di Laman ini dan memberikan maklumat yang tepat dan lengkap tentang produk dan syarat jualannya, tetapi tidak dikehendaki untuk mendedahkan maklumat yang boleh menjejaskan harga barangan.

Pengguna bertanggungjawab untuk memastikan penjualan barang-barang tidak melanggar undang-undang semasa, dan penjualan produk ini dibenarkan oleh kaedah-kaedah Tapak.

Pengguna diwajibkan untuk membuat keterangan yang tepat tentang barang, terma penghantaran dan penjualan. Syarat jualan dan perihalan barang, yang disusun oleh Pengguna, tidak boleh bercanggah dengan Perjanjian ini dan undang-undang semasa (tanggungjawab untuk mematuhi keperluan ini diberikan kepada Pengguna).

Pengguna mengaku tidak menggunakan program automatik untuk mendapatkan akses ke Laman ini tanpa kebenaran dibenarkan Laman ini.

Pengguna mengaku tidak menyalin, membiak, mengubahsuai, mengedar atau memberikan kepada pihak ketiga apa-apa maklumat yang terkandung di Laman ini (kecuali Maklumat yang diberikan oleh Pengguna itu sendiri) tanpa merujuk kepada Laman, sebagai tempat penyebaran maklumat awal.

Pengguna berjanji tidak mengganggu atau cuba mengganggu kerja dan aktiviti lain di Laman ini; dan juga tidak mengganggu operasi sistem atau proses automatik dan aktiviti lain, untuk menghalang atau menyekat akses ke Laman ini.

Pengguna mengaku tidak menggunakan Maklumat yang disediakan oleh Pengguna lain tanpa kebenaran Pengguna lain. Semua maklumat yang diterima oleh Pengguna tentang Pengguna lain yang berkaitan dengan penggunaan Laman ini hanya boleh digunakan untuk membuat transaksi menggunakan Laman ini. Oleh itu, Pengguna tidak dibenarkan untuk menggunakan alamat e-mel pengguna lain untuk tujuan surat langsung atau menghantar mesej elektronik yang tidak diingini. Papan iklan tidak bertanggungjawab terhadap pelanggaran peraturan ini, kecuali kewajiban untuk menghentikan akses ke Situs untuk Pengguna yang melanggarnya.

HAK

Pengguna berhak menggunakan Perkhidmatan hanya dengan alamat e-melnya sendiri, nama login dan kata laluan.

Pengguna berhak untuk menggunakan perkhidmatan berbayar tambahan di Laman ini. Bayaran untuk perkhidmatan berbayar tambahan dilakukan dengan menggunakan akaun maya yang dibuka oleh Pengguna secara automatik apabila mendaftar di Laman dengan syarat bahawa akaun maya Pengguna mempunyai dana.

pengguna menyediakan laman yang tidak eksklusif, yang sedia ada di mana-mana, berterusan hak untuk menggunakan hak itu berhubung dengan hak cipta, tanda dagangan, penerbitan dan pangkalan data, yang relatif pengguna untuk maklumat yang diberikan oleh pengguna pada semua pembawa maklumat yang diketahui atau tidak diketahui. Juga, Pengguna mengetepikan semua hak-hak moral dan harta, yang mempunyai agak maklumat pengguna diberikan oleh Pengguna, rangka kerja yang didefinasikan oleh undang-undang semasa. meletakkan iklan di laman web kami dengan imej tanpa tanda hak cipta oleh, Pengguna bersetuju dengan penggunaan imej dan / atau sebahagian daripadanya bagi kepentingan laman tanpa imbuhan.

Pengguna berjanji tidak memindahkan atau menjual datanya untuk memasuki sistem kepada pihak ketiga. Pengguna bertanggungjawab untuk menukar data log masuk dengan segera jika dia mempunyai sebab untuk mengesyaki bahawa data itu didedahkan atau boleh digunakan oleh pihak ketiga.

Dengan meletakkan barangan untuk dijual, Pengguna mengesahkan bahawa dia berhak untuk menjual produk ini.

Laman ini mempunyai hak untuk mengehadkan bilangan iklan Pengguna aktif di Laman, serta untuk menyekat tindakan Pengguna di Laman.

Laman ini berhak, mengikut budi bicaranya, untuk menerbitkan iklan Pengguna dalam rangkaian sosial (kumpulan rasmi, komuniti, dll.) Secara percuma, dan Pengguna bersetuju dengan jenis penerbitan ini.

Laman ini berhak untuk memindahkan perjanjian pengguna ini antara Tapak dan Pengguna, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, semua hak dan kewajiban yang terhasil atau sebahagian daripadanya kepada pihak ketiga. Dalam hal pemindahan hak-hak, Tapak berjanji untuk memberitahu, kepada siapa hak-hak di bawah perjanjian pengguna, hak dan / atau kewajipan dipindahkan, dengan menerbitkan maklumat yang relevan di Situs. Sekiranya memindahkan perjanjian pengguna kepada pihak ketiga, pihak ketiga mempunyai hak untuk menyediakan perkhidmatan serupa atau serupa di tapak lain.

Papan iklan juga mempunyai hak untuk memindahkan, melengkapkan atau melanjutkan tempoh untuk menunjukkan barang-barang untuk alasan teknikal yang terkawal atau di luar kawalan Laman. Laman ini mempunyai hak untuk menghentikan demonstrasi barangan yang diletakkan jika Pengguna telah mendaftarkan objek yang melanggar atau mungkin melanggar Perjanjian ini atau undang-undang semasa.

Pengguna tidak mempunyai hak untuk meletakkan barang untuk dijual di Laman ini, atau untuk menyelesaikan transaksi yang dimulakan di Laman ini, yang mungkin menyebabkan pelanggaran undang-undang semasa oleh Laman.

3. TANGGUNGJAWAB

Laman ini bukan penganjur transaksi atau penjual. Tapak ini memberi peluang kepada pengguna berdaftar untuk membuat pos untuk dijual, menjual dan membeli barangan yang dibenarkan secara sah pada bila-bila masa, dari mana saja dan pada sebarang harga. Laman ini tidak memeriksa semua iklan yang diposkan oleh Pengguna, ia tidak memiliki objek yang diletakkan untuk dijual di Laman ini, dan Laman ini tidak terlibat dalam transaksi antara Pembeli dan Penjual. Oleh itu, kualiti, keselamatan, kesahihan dan pematuhan barang (perkhidmatan) kepada penerangannya, serta peluang Penjual untuk menjual, dan Pembeli - untuk membeli barang tersebut berada di luar kawalan Laman. Oleh itu, pengguna tidak boleh membuat kesimpulan bahawa tawaran, penjualan dan pembelian sebarang barangan adalah asas sah dan undang-undang penempatan Malah, jualan barangan dan pembelian di Laman ini. Laman ini tidak bertanggungjawab untuk melengkapkan transaksi oleh Penjual atau Pembeli. Pengguna bertanggungjawab sepenuhnya terhadap hakikat bahawa tindakannya tidak bertentangan dengan undang-undang semasa. Sekiranya badan negeri rawatan yang diberi kuasa, untuk membuktikan bahawa maklumat yang disiarkan oleh pengguna-pengguna adalah satu penyalahgunaan / pelanggaran undang-undang atau prasyarat untuk rawatan tersebut pada masa akan datang yang berkaitan, laman web mempunyai hak untuk memadam maklumat yang diberikan oleh pengguna untuk laman web ini atau untuk mengeditnya.

Laman ini tidak menggunakan penyelesaian teknikal khusus untuk mengesahkan ketepatan maklumat yang disediakan oleh pengguna kami ketika mendaftar di Situs. Laman ini tidak bertanggungjawab dan tidak dapat menjamin bahawa Pengguna benar-benar mewakilinya, dan juga maklumat yang diberikan semasa pendaftaran di Laman adalah benar. Laman web ini mengesyorkan berkomunikasi dengan rakan niaga yang mungkin, menggunakan untuk tujuan ini semua alat yang tersedia di Laman ini.

Pengguna bertanggungjawab untuk semua tindakan menggunakan alamat e-melnya, nama login dan kata laluan.

Beberapa data yang diterbitkan oleh Pengguna di Laman ini mungkin kelihatan Pengguna menghina, tidak boleh dipercayai atau mengelirukan. Pengguna mesti mengambil kira bahawa rakan niaganya mungkin kecil atau menyamar sebagai orang lain. Penggunaan Perkhidmatan membayangkan bahawa Pengguna memahami dan menerima risiko-risiko ini, dan bersetuju bahawa Laman ini tidak bertanggungjawab untuk tindakan atau ketinggalan di pihak Pengguna.

Jika pengguna mempunyai tuntutan kepada pengguna lain dalam penggunaan perkhidmatan terkini, pengguna bersetuju untuk tuntutan-tuntutan ini secara bebas dan tanpa campur tangan di pihak Laman ini, serta melegakan tapak daripada semua tuntutan, liabiliti, pampasan bagi kerosakan, kerugian, kos dan perbelanjaan, termasuk peguam ' yuran, diketahui atau tidak diketahui, yang timbul hasil daripada atau berkaitan dengan keperluan tersebut. Laman ini tidak bertanggungjawab untuk kehilangan maklumat oleh Pengguna, dan juga untuk penyimpangan maklumat atau kehilangan komunikasi. Laman web ini tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kegagalan atau masalah dalam melaksanakan tanggungjawab mereka kerana keadaan yang tidak diduga, force majeure, akibat yang tidak dapat dielakkan atau mengatasi (seperti keputusan pihak berkuasa, mogok, kemalangan, pecahnya dalam sistem umum komunikasi, dan lain-lain). Semasa kewujudan halangan di atas, Pengguna wajib membuat segala usaha untuk memenuhi kewajibannya.

Laman ini tidak menjamin akses tetap, tidak terganggu dan boleh dipercayai kepada Perkhidmatan, kerana faktor yang tidak dikawal oleh Laman ini boleh mengganggu pengurusan Laman ini. Kemungkinan penggunaan Laman dan Perkhidmatan disediakan tanpa apa-apa jaminan, dan, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, Laman Web mengecualikan dirinya daripada segala jaminan dan kewajipan lain yang ditetapkan oleh undang-undang semasa, serta lain-lain, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kewajipan mengenai kecekapan dan profesionalisme , serta keperluan yang berkaitan dengan pematuhan tarikh akhir.

4. KERAHSIAAN

Apabila mengisi dan menghantar borang di Laman, Pengguna memberikan maklumat berikut: Nama, alamat e-mel, nombor telefon kenalan. Pengguna, mengikut budi bicaranya, berhak untuk memperluaskan senarai maklumat yang dihantar, jika ini tidak bertentangan dengan undang-undang semasa.

Dengan mengemukakan data peribadi anda apabila mengisi borang (mana-mana borang yang disediakan untuk mengisi atas Laman) di Laman Pengguna bersetuju untuk pemprosesan Laman ini, termasuk bagi pelaksanaan obligasi laman untuk pengguna di bawah Perjanjian Pengguna ini, memaklumkan pengguna mengenai perkhidmatan mereka, promosi laman web barangan dan perkhidmatan, menjalankan pemilihan elektronik dan sms, mengawal tindakan pemasaran, sokongan pelanggan, mengatur penghantaran barang kepada pengguna, memantau kepuasan pengguna. A Kualiti laman Service. Ia tidak dianggap sebagai pelanggaran Laman ini untuk memberikan maklumat kepada pihak ketiga yang bertindak atas dasar kontrak dengan Situs tersebut, untuk memenuhi kewajiban kepada Pengguna.

Laman ini mempunyai hak untuk menghantar maklumat, termasuk mesej iklan, kepada e-mel dan telefon bimbit Pengguna dengan persetujuannya. Pengguna berhak untuk menolak menerima iklan dan maklumat lain tanpa menjelaskan sebab penolakan itu. Mesej perkhidmatan yang memaklumkan kepada pengguna mengenai tahap status dan pemprosesan maklumat yang diletakkan olehnya atau perkhidmatan yang diperintahkan dan memaklumkan tentang perubahan penting dalam kerja Tapak dihantar secara automatik dan tidak boleh ditolak oleh Pengguna.

Laman ini mempunyai hak untuk menggunakan teknologi "kuki". «Cookies» tidak mengandungi maklumat sulit, dan laman web ini mempunyai hak untuk menyampaikan maklumat tentang «cookies» rakan-rakan, ejen dan pihak ketiga yang telah mengikat kontrak dengan laman web ini, untuk memenuhi kewajipan kepada Pengguna dan untuk tujuan statistik dan untuk mengoptimumkan mesej iklan.

Laman ini menerima maklumat mengenai alamat ip dari pengunjung Laman ini. Maklumat ini tidak digunakan untuk mengenal pasti pelawat.

Laman ini tidak bertanggungjawab untuk maklumat yang disediakan oleh Pengguna di Laman dalam format awam.

5. SYARAT TAMBAHAN

Mesej laman yang ditujukan untuk Pengguna diterbitkan di Laman dan / atau dihantar ke alamat e-mel yang disediakan oleh Pengguna semasa mendaftarkan atau menyiarkan iklan di Laman.

Mesej pengguna yang dihantar ke Laman dihantar melalui kaedah yang ditunjukkan di laman web ini. Mesej-mesej yang diterbitkan di Laman ini dianggap dihantar kepada Pengguna dari saat penerbitan mereka. Mesej yang dihantar melalui e-mel atau faks dianggap diserahkan kepada pihak yang lain sejurus selepas penerimaan pengesahan penghantaran.

Laman ini mempunyai hak untuk menukar Perjanjian ini dengan memberi notifikasi Pengguna atau menerbitkan Perjanjian yang dipinda di Laman ini. Perjanjian yang dipinda diperluaskan kepada Pengguna baru dari tarikh penerbitan di Laman. Perjanjian yang dipinda terpakai kepada Pengguna terdahulu yang terdahulu selepas tiga puluh (30) hari selepas pemberitahuan perubahan. Walau bagaimanapun, perubahan dalam senarai "Barangan Terlarang untuk Dijual di Laman ini" berkuat kuasa dari masa penerbitan mereka di Laman ini.

6. TEMPOH PERJANJIAN

Perjanjian ini akan berkuatkuasa selepas Pengguna menyediakan alamat elektronik, nama log masuk dan kata laluan dan terus beroperasi selama-lamanya.

Pengguna mempunyai hak untuk menamatkan haknya untuk menggunakan Perkhidmatan dengan menghantar mesej tentang ini melalui e-mel atau yang disediakan oleh perisian Tapak ini.

Laman ini mempunyai hak untuk menamatkan akses kepada Perkhidmatan Pengguna yang melanggar Syarat ini. Papan iklan mempunyai hak untuk menamatkan akses kepada Perkhidmatan Pengguna mengikut budi bicaranya sendiri. Pengguna yang akses kepada Perkhidmatan telah ditamatkan atau yang Maklumat tidak lagi sah tidak mempunyai hak untuk mendaftar semula atau menggunakan data pendaftaran Pengguna lain tanpa kebenaran khas Laman ini. Laman ini berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk menamatkan penyediaan Perkhidmatan dan untuk menghentikan akses kepada Perkhidmatan semua Pengguna berdaftar.

7. PERUNTUKAN AM

Perjanjian ini ditadbir oleh undang-undang.

Semua kemungkinan pertikaian mengenai Perjanjian diselesaikan mengikut norma undang-undang semasa.

Peraturan mengenai perlindungan pengguna tidak boleh digunakan untuk hubungan antara Pengguna dan Situs.

Tiada apa-apa dalam Perjanjian boleh difahami sebagai pertubuhan antara Pengguna dan Tapak hubungan agensi, hubungan perkongsian, hubungan kerja bersama, perhubungan pengambilan peribadi, atau hubungan lain yang tidak diperuntukkan secara nyata dalam Perjanjian ini.

Lebih banyak mengenai topik ...

Disyorkan ...