English

Cap Dagangan IKEA ® adalah cap dagang berdaftar Inter IKEA Systems BV.

Laman web www.ikea-club.org Inter IKEA Systems BV... Laman web dibuat untuk mempromosikan IKEA.

Imej-imej produk diambil dari laman web rasmi (www.ikea.com) dan merupakan harta dari Inter IKEA Systems BV

Rusia

Cap Dagangan IKEA® adalah cap dagang berdaftar Inter IKEA Systems BV.

Laman web www.ikea-club.org (IKEA Fans Club) TIDAK merupakan wakil rasmi syarikat. Inter IKEA Systems BV... Laman web ini dibuat untuk mempopularkan IKEA.

Imej dan teks perihalan barangan diambil dari laman web rasmi www.ikea.com dan merupakan harta dari Inter IKEA Systems B. V